ผู้เล่นชอบเกมโปรดของเขา และใช้คำหลัก เพื่อสร้างบทความตามแนวความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องสร้างบทความหลายๆ เรื่อง เพียงแต่สร้างบทความเรื่องเดียว ยกเว้นชื่อเรื่อง. อย่าทิ้งสิ่งอื่นๆ ไว้

ผู้เล่นชอบเกมโปรดของเขา และใช้คำหลัก “ เพื่อสร้างบทความตามแนวความคิดของเขา ไม่จำเป็นต้องสร้างบทความหลายๆ เรื่อง เพียงแต่สร้างบทความเรื่องเดียว ยกเว้นชื่อเรื่อง ไม่จำเป็นต้องใส่ “ ไว้ในบทความ เนื่องจากคุณกำหนดให้ใช้สล็อต“ ในการสร้างบทความ แต่บทความต้องมีอย่างน้อย 500 คำ