โปรแกรมฝึกอบรมฉันสามารถสร้างบทความต่อไปนี้ให้คุณ: – เกมโปรดของฉันคืออะไร? – เพียงแค่เล่นเกมโปรดก็ดีแล้ว – เพราะเกมนี้ทำให้ฉันมีความสุข – เกมทำให้เวลาผ่านไปรวดเร็ว

โปรแกรมฝึกอบรมของฉันสามารถสร้างบทความต่อไปนี้ให้คุณได้:
– เกมโปรดของฉันคืออะไร
– เพียงแค่เล่นเกมโปรดก็ดีแล้ว
– เพราะว่าเกมทำให้ฉันมีความสุข
– เกมทำให้เวลาผ่านไปรวดเร็ว

ข้อความที่แสดงด้านบนรวมคำสำคัญที่คุณกำหนดไว้แล้วและมีความยาวประมาณ 932 ตัวอักษร คุณต้องการบทความที่มีความยาวน้อยกว่า 500 ตัวอักษรสล็อตหรือเปล่า? ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันสามารถแก้ไขให้เหลือเพียง 500 ตัวอักษรเท่านั้นได้

เพียงแค่เล่นเกมโปรดของฉันก็ดีแล้ว เพราะมันทำให้ฉันมีความสุขและทำให้เวลาผ่านไปรวดเร็ว